A A A K K K
для людей із порушенням зору
Глобинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

Стратегічна екологічна оцінка містобудівного проекту «Детальний план території по вулиці Володимирівській, 170, м. Глобине Полтавської обл. для будівництва заводу по виробництву комбікормів продуктивністю 30 т/год.»

Дата: 05.12.2018 15:35
Кількість переглядів: 925

1) Замовник – Виконавчий комітет Глобинської міської ради.

2) Виконавець – ТОВ «ПОЛТАВА-ЕКОСЕРВІС»

3) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Містобудівним проектом «Детальний план території по вулиці Володимирівській, 170, м. Глобине Полтавської обл. для будівництва заводу по виробництву комбікормів продуктивністю 30т/рік» обґрунтовується та розглядається можливість будівництва комбікормового заводу .

Детальний план розроблений відповідно до Рішення тридцять сьомої сесії першого скликання Глобинської міської ради №659 від 19 липня 2018 року про розроблення проекту «Детальний план території по вулиці Володимирівській, 170, м. Глобине Полтавської обл. для будівництва заводу по виробництву комбікормів продуктивністю 30 т/рік»

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховуються Схема планування території Полтавської області, проект «Коригування генерального плану м. Глобине Полтавської обл.», інформація земельного кадастру.

4) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території, яка охоплюється детальним планом, розглядається можливість будівництва заводу по виробництву комбікормів продуктивністю 30 т/рік.

Визначення основних екологічних проблем:

1. Атмосферне повітря:

- забруднення атмосферного повітря автотранспортом.

2. Водні ресурси:

- вплив на підземні і поверхневі води відсутній.

3. Земельні ресурси:

- вплив на структуру ґрунтів та ландшафт – відсутній;

4. Здоров’я населення:

В межах дії планувальних обмежень (СЗЗ підприємства ІV класу санітарної класифікації) не допускається розміщення : житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, - готелів, будинків для приїжджих, аварійних селищ; - дитячих дошкільних закладів,   загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та  оздоровчих установ загального   та спеціального призначення; - спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств; - охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд водопровідної розподільної мережі .

5) Ймовірні наслідки:

Ймовірні наслідки діяльності - розміщення на вказаній ділянці заводу по виробництву комбікормів продуктивністю 30 т/рік.

а) для довкілля, у тому числі для населення

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного транспорту та виробничої техніки;

– в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на водне середовище відсутній. Водопостачання – підключення мереж від центральної мережі міста Глобине. Каналізація – централізована;

– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

– акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

б) Для територій з природоохоронним статусом

Земельна ділянка яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонний плив відсутній;

6) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено

Відповідно до «Коригування генерального плану м. Глобине» територія проектування Детального плану визначена як територія виробничих підприємств.

Альтернатива відсутня. Якщо документ державного планування не буде затверджено, це створить умови для невиконання Генерального плану м. Глобине.

 Є доцільним та оптимальним варіантом – містобудівні умови відповідають нормативним вимогам щодо розташування підприємства подібного профілю.

7) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Охорона навколишнього природного середовища», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі;

Метод аналізу – для узагальнення сучасного стану та напрямків удосконалення методів оцінки впливу на атмосферне повітря викидів, утворених внаслідок роботи підприємства;

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни  існуючого функціонального використання території

8) Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

9) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

10)  Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції. та строки їх подання

Пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника до виконавчого комітету Глобинської міської ради за адресою: м. Глобине, вул. Центральна, 285, до 15.12.2018 року.

 


Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень