Глобинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

Начальник відділу: ПОНОМАРЬОВ Сергій Борисович

Основні завдання відділу:

- подає на розгляд міської ради обґрунтування щодо необхідності внесення змін до містобудівної документації міста Глобине та населених пунктів Глобинської об´єднаної територіальної громади відповідно до п.5.1, 5.2 розділу V наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №290 від 16.11.2011р. «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації»;

– організовує розроблення містобудівної документації міста Глобине та населених пунктів Глобинської міської територіальної громади, подає її на затвердження в установленому порядку відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №290 від 16.11.2011р. «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації»;

– організовує та проводить громадські слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011р., проводить роботу з розгляду пропозицій громадськості.

– подає на розгляд виконавчого комітету пропозиції щодо встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

– надає публічну інформацію про можливі види використання земельних ділянок відповідно до затвердженої містобудівної документації міста Глобине та населених пунктів Глобинської міської територіальної громади із встановленням для кожної ділянки умов та обмежень, забезпечує контроль за здійсненням на них запланованої містобудівної діяльності;

– надає суб’єктам містобудування містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для проектування будівництва, реконструкції будинків і споруд та вносить зміни до них;

– надає суб’єктам містобудування будівельні паспорти забудови земельних ділянок, вносить зміни до них;

– розглядає заяви від фізичних та юридичних осіб щодо присвоєння поштових адрес об`єктам нерухомого майна та готує проекти рішень виконавчого комітету про присвоєння поштових адрес;

– розглядає заяви про наміри замовників щодо місця розташування тимчасових споруд та видає паспорти прив’язки ТС;

– погоджує місця розміщення малих архітектурних форм;

– надає висновки про наявні обмеження на використання земельних ділянок відповідно до вимог містобудівної документації;

– погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог містобудівної документації;

– надає інші відповідні адміністративні послуги;

– готує проекти рішень Глобинської міської ради та виконавчого комітету, що стосуються діяльності відділу;

– координує виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт, що стосуються роботи відділу, які здійснюються на території міста Глобине та населених пунктів Глобинської міської територіальної громади;

– організовує розгляд звернень громадян з питань, що належить до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг, надає відповіді;

– вирішує, відповідно до законодавства, спори з питань містобудування;

– веде архів містобудівної документації;

– бере участь у розробленні програм господарського, соціального та культурного розвитку міста, інвестиційних програм і проектів, інших програм відповідно до своєї компетенції та готує висновки стосовно їх узгодження з містобудівною документацією місцевого рівня;

– готує пропозиції до проектів бюджету громади і подає їх на розгляд в установленому порядку, в тому числі, щодо потреби у розробленні містобудівної документації;

– бере участь у підготовці пропозицій щодо встановлення і зміни меж населених пунктів відповідно до закону;

– звертається до Державної архітектурно-будівельної інспекції з клопотанням про вжиття передбачених законодавством заходів, у разі виявлення факту самочинного будівництва (реконструкції) або будівництва (реконструкції), яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;

– бере участь у перевірках, що проводяться Державною архітектурно-будівельною інспекцією, у разі виявлення фактів самочинного будівництва;

– здійснює документальний супровід проектно-вишукувальних робіт: направлення листів-замовлення; складання та погодження завдань на проектування; надання відомостей про проектовані об’єкти будівництва, їх основні параметри, характеристики, місця розташування; проходження експертизи проектів будівництва;

– здійснює документальний супровід будівельних робіт: укладання договорів підряду, авторського та технічного нагляду, подає повідомлення про початок будівельних робіт, подає документи для отримання дозволів на проведення будівельних робіт, подає декларації про готовність об’єктів до експлуатації, подає документи для отримання сертифікатів готовності об’єктів до експлуатації;

– готує пропозиції до програми економічного і соціального розвитку міської ради, забезпечує розроблення цільових програм у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою територій, подання їх на затвердження міської ради, організовує їх виконання, подає звіти раді про хід і результати виконання цих програм;

– забезпечує управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності міської ради, їх належне утримання та ефективну експлуатацію, необхідний рівень і якість послуг населенню;

– аналізує рівень цін та тарифів на продукцію, роботи та послуги підприємств житлово-комунального господарства, готує пропозиції щодо їх зміни;

– сприяє створенню конкурентного середовища при наданні житлово-комунальних послуг;

– готує рішення про організацію громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснює контроль за їх діяльністю відповідно до закону;

– вирішує питання водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, здійснює контроль за якістю питної води;

– вирішує питання збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;

– організовує благоустрій населених пунктів, залучаючи на договірних засадах з цією метою кошти, трудові і матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснює контроль за станом благоустрою населених пунктів, організовує озеленення, охорону зелених насаджень і водойм, створення місць громадського відпочинку;

– готує пропозиції щодо встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, що належить до комунальної власності міської ради;

– організовує забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховань та їх охорони;

– організовує розроблення і подає на затвердження схеми санітарного очищення населених пунктів міської ради, впроваджує систему роздільного збирання побутових відходів;

– організовує розроблення і подає на затвердження норми надання послуг з вивезення побутових відходів;

– здійснює заходи щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житловокомунального господарства;

– бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

– здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства;

– вживає заходів щодо поліпшення умов охорони праці на підприємствах житловокомунального господарства міської ради;

– здійснює облік відповідно до закону житлового фонду, контролює його використання;

– розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

– інформує населення міської ради з питань, пов’язаних з наданням житловокомунальних послуг та благоустроєм територій населених пунктів, через засоби масової інформації;

– готує пропозиції з питання організації громадських слухань у галузі житловокомунальних послуг;

– організовує забезпечення цивільного захисту на території Глобинської міської територіальної громади;

– організовує забезпечення виконання завдань міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

– спільно з підрозділами ДСНС України та місцевої пожежної охорони забезпечує реалізацію вимог техногенної та пожежної безпеки на суб'єктах господарювання, що відносяться до сфери управління виконавчого комітету Глобинської міської ради, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії;

– розробляє місцеві програми та плани заходів у сфері цивільного захисту;

– організовує забезпечення діяльності аварійно-рятувальних служб, місцевої і добровільної пожежної охорони, здійснює контроль за готовністю до дій за призначенням;

– організовує забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

– організовує роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території населених пунктів громади;

– організовує проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– організовує і планує заходи щодо евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення;

– організовує контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарногігієнічною та епідемічною ситуацією;

– розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на стале функціонування суб'єктів господарювання сфери управління виконавчого комітету Глобинської міської ради в особливий період;

– організовує створення матеріального резерву для забезпечення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– організовує забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

– організовує навчання з питань цивільного захисту посадових осіб Глобинської міської ради та суб'єктів господарювання комунальної власності громади, організує підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

– організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

– визначає потребу фонду захисних споруд цивільного захисту;

– планує та організовує роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

– готує проекти рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб'єкта господарювання, на балансі якого воно перебуває, та безхазяйних захисних споруд;

– здійснює облік фонду захисних споруд цивільного захисту;

– здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

– організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту;

– організовує здійснення заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб'єктів господарювання комунальної форми власності громади.

Завантажити повну версію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень