A A A K K K
для людей із порушенням зору
Глобинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

Стратегічна екологічна оцінка містобудівного проекту: «Детальний план території ТОВ «Глобино Агро» по вулиці Бубнарівській, 111 у м. Глобине, Полтавської області»

Дата: 21.02.2019 16:20
Кількість переглядів: 946

 

1) Замовник

Виконавчий комітет Глобинської міської ради.

Виконавець – ТОВ «ПОЛТАВА-ЕКОСЕРВІС»

 2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Містобудівним «Детальний план території ТОВ «Глобино Агро» по вулиці Бубнарівській, 111 у м. Глобине, Полтавської області.» обґрунтовується та розглядається можливість уточнення планування та забудови земельної ділянки ТОВ «Глобино Агро» по вулиці Бубнарівській, 111, а саме розміщення на вказаній ділянці будівель мийки службового транспорту підприємства, КПП, майстерні для ремонту рухомого складу підприємства, відкритого навісу для зберігання техніки, ТЗП СВГ підприємства, наземного протипожежного резервуару в обваловці, реконструкція будівель складського та господарського призначення, під’їзних шляхів до цих будівель та розворот них площадок.

Детальний план розроблений відповідно до Рішення сорок третьої сесії першого скликання Глобинської міської ради №2088 від 24 грудня 2018 року про розроблення проекту «Детальний план території ТОВ «Глобино Агро» по вулиці Бубнарівській, 111 у м. Глобине, Полтавської області».

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховуються Схема планування території Полтавської області, проект «Коригування генерального плану м. Глобине Полтавської обл.», інформація земельного кадастру.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території, яка охоплюється детальним планом, обґрунтовується та розглядається можливість уточнення планування та забудови земельної ділянки ТОВ «Глобино Агро», а саме розміщення на вказаній ділянці будівель мийки службового транспорту підприємства, КПП, майстерні для ремонту рухомого складу підприємства, відкритого навісу для зберігання техніки, ТЗП СВГ підприємства, наземного протипожежного резервуару в обваловці, реконструкція будівель складського та господарського призначення, під’їзних шляхів до цих будівель та розворот них площадок.

4) Ймовірні наслідки:

Ймовірні наслідки діяльності - розміщення на вказаній ділянці будівель складського та господарського призначення, під’їзних шляхів до цих будівель та розворотних площадок.

а) для довкілля, у тому числі для населення

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди  автомобільного, залізничного транспорту та виробничої техніки;

– в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на водне середовище відсутній. Водопостачання – підключення мереж від центральної мережі міста Глобине. Каналізація – локальна;

– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

–  акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

б) Для територій з природоохоронним статусом

Земельна ділянка яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонний плив відсутній;

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено

В межах території, що розглядається детальним планом передбачається удосконалення планування підприємства по матеріально-технічному обслуговуванню сільськогосподарського виробництва та по переробці сільськогосподарської продукції.

Відповідно до «Коригування генерального плану м. Глобине» територія проектування Детального плану визначена як територія сільськогосподарських підприємств.

Альтернатива відсутня. Якщо документ державного планування не буде затверджено, це створить умови для невиконання Генерального плану м. Глобине.

 Є доцільним та оптимальним варіантом – містобудівні умови відповідають нормативним вимогам щодо розташування підприємства подібного профілю.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Охорона навколишнього природного середовища», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі;

Метод аналізу – для узагальнення сучасного стану та напрямків удосконалення методів оцінки впливу на атмосферне повітря викидів, утворених внаслідок роботи підприємства;

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни  існуючого функціонального використання території

7) Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9)  Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції. та строки їх подання

Пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника до виконавчого комітету Глобинської міської ради за адресою: м. Глобине, вул. Центральна, 285, відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва, до 11.03.2019 року.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень