A A A K K K
для людей із порушенням зору
Глобинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Детальний план території ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька» по вулиці Володимирівській, 170 у м. Глобине, Полтавської області»

Дата: 29.05.2019 14:55
Кількість переглядів: 834

Фото без опису

Загальні положення.

Містобудівний проект Детальний план території ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька» по вулиці Володимирівській, 170 у м. Глобине, Полтавської області, розроблений відповідно до Рішення сорок четвертої сесії першого скликання Глобинської міської ради № 4 від 24 січня 2019 року.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею 3 га.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 5-7 років.

1.Замовник СЕО

Замовником проекту є виконавчий комітет Глобинської міської ради.

Виконавець  - ТОВ «ПОЛТАВА-ЕКОСЕРВІС».

2. Вид та основні цілі ДПТ його зв’язок з іншими документами державного планування

Містобудівним проектом «Детальний план території ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька» по вулиці Володимирівській, 170 у м. Глобине Полтавської області» обґрунтовується та розглядається можливість удосконалення планування та забудови існуючої дільниці по розвантаженню зерна з автотранспорту та завантаження в залізничні вагони з ємностями для зберігання, а саме: будівництво двох силосів для зерна, складської будівлі для зерна, реконструкцію під’їзної залізничної колії, спорудження огорожі та облаштування в’їздів - виїздів на земельну ділянку.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень Генерального плану м. Глобине, визначення планувальних обмежень використання території, згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховуються Схема планування території Полтавської області, проект «Коригування генерального плану м. Глобине Полтавської обл.», інформація земельного кадастру.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території, яка охоплюється детальним планом, обґрунтовується та розглядається можливість удосконалення планування існуючої дільниці по розвантаженню зерна з автотранспорту та завантаження в залізничні вагони з ємностями для зберігання, а саме: будівництво двох силосів для зерна, складської будівлі для зерна, реконструкцію під’їзної  залізничної колії, спорудження огорожі та облаштування в’їздів - виїздів на земельну ділянку.

Об'єкт проектування відноситься до підприємств 4 класу санітарної класифікації, згідно з «Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України 19.06.1996 р. № 173, розмір санітарно-захисної зони (СЗЗ) від джерел основного виробництва становить 100 метрів.

Відповідно до матеріалів обґрунтування розміру Санітарно-захисної зони (СЗЗ) дільниці по розвантаженню зерна з автотранспорту та завантаження в залізничні вагони ТОВ «ТЗК «Інгулецька» та висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-4/29470 від 15.07.2018 року про обґрунтування розміру СЗЗ, розміри останньої встановлені на відстані від джерел викидів виробництва розміром 30 м у західному напрямку і 38 м у південно-західному та південному напрямках до межі житлової забудови із збереженням нормативного розміру СЗЗ з інших напрямках.

На стан навколишнього середовища в межах території проектування та прилеглих до неї територій впливають елементи транспортної інфраструктури міста Глобине та виробнича діяльність промислових підприємств переробної сільськогосподарської галузі та харчової промисловості - підприємств четвертого класу санітарної класифікації, з розміром СЗЗ 100 м., та інших підприємств складського, транспортного господарства, територія яких знаходиться у безпосередній близькості від території проектування.

Житлова забудова в цій зоні відсутня.

Наявні та запроектовані об’єкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

На території проектування відсутні та не передбачені детальним планом об’єкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

У відповідності до існуючої містобудівної та землевпорядної документації та запланованого використання земельної ділянки в межах території, на яку розробляється детальний план, проектом визначені наступні види території за функціональним використанням:

Зона розміщення підприємств V  класу шкідливості В-5

Призначається для підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до  50 м відповідно.

Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, що мають відношення до проекту Детальний план території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Регіональної цільової Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017 – 2021 роки («Довкілля-2021»), затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 06 березня 2017 року, Комплексна програма поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017-2021 роки, затверджена рішенням сімнадцятої сесії сьомого скликання сесії Полтавської обласної ради  від 14 липня 2017 року № 497, Програми економічного і соціального розвитку Глобинського району та м. Глобине району на 2019 рік,

Перелік та обсяг інформації

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

  • доповіді про стан довкілля;
  • статистичну інформацію;
  • лабораторні дослідження стану довкілля;
  • дані моніторингу стану довкілля;
  • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
  • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 4. Розгляд ймовірних наслідків

Ймовірні наслідки діяльності - розміщення на вказаній ділянці будівель складського та господарського призначення, під’їзних шляхів до цих будівель та розворотних площадок.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я для населення

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди  автомобільного, залізничного транспорту та виробничої техніки;

– в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на водне середовище відсутній. Водопостачання – підключення мереж від центральної мережі міста Глобине. Каналізація – локаньна;

– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

–  акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

б) Для територій з природоохоронним статусом

Земельна ділянка яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонний плив відсутній;

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

В межах території, що розглядається детальним планом передбачається удосконалення планування підприємства по матеріально-технічному обслуговуванню сільськогосподарського виробництва та по переробці сільськогосподарської продукції.

Відповідно до «Коригування генерального плану м. Глобине» територія проектування Детального плану визначена як територія сільськогосподарських підприємств установ та організацій у виробничій зоні м. Глобине.

Альтернатива відсутня. Якщо документ державного планування не буде затверджено, це створить умови для невиконання Генерального плану м. Глобине.

Є доцільним та оптимальним варіантом – містобудівні умови відповідають нормативним вимогам щодо розташування підприємства подібного профілю.

6.  Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Охорона навколишнього природного середовища», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі;

Метод аналізу – для узагальнення сучасного стану та напрямків удосконалення методів оцінки впливу на атмосферне повітря викидів, утворених внаслідок роботи підприємства;

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни  існуючого функціонального використання території

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення ймовірних негативних наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку - Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - ст. 6, п. 2.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Виконавчий комітет Глобинської міської ради (Полтавська обл., Глобинський р-н, м. Глобине, вул. Центральна, 285, тел. (05365)25540, факс (05365)24278) , е-mail: globino.mr@globyne-rada.gov.ua), відповідальна особа Гапченко Сергій Андрійович начальник відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва виконкому Глобинської міської ради.

Строки подання

15 діб з дня оприлюднення заяви, на офіційному сайті Глобинської міської територіальної громади (https://globynska-gromada.gov.ua), про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Детальний план території ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька» по вулиці Володимирівській, 170 у м. Глобине, Полтавської області», відповідно до п.5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень