Глобинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 23.09.2019 14:35
Кількість переглядів: 1266

Фото без описуДетального плану території ТОВ «АПО «Цукровик Полтавщини» по вулиці Заводській в м. Глобине Полтавської області

 

1) Замовник:

Виконавчий комітет Глобинської міської ради, 39000, м. Глобине, Полтавська обл., вул. Центральна, 285

 

Інвестор: ТОВ «АПО «Цукровик Полтавщини»»

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

Детальний план території ТОВ «АПО «Цукровик Полтавщини» по вулиці Заводській в м. Глобине Полтавської області  розроблено ПП «Архитон 7» на підставі рішення №274 сорок шостої сесії першого скликання Глобинської міської ради від 28.03.2019 р., у відповідності з вимогами ДБН Б.1.1 – 14:2012 «Склад та зміст детального  плану території», та ст.19 закону України «Про  регулювання містобудівної  діяльності». Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою забудови земельної ділянки, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення  в більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами. Формування пропозицій щодо можливої реконструкції приймального відділення цукрозаводу з будівництвом траншей силосного типу в межах закріплених земельних ділянок, які знаходяться у комунальній власності та передані у користування ТОВ «АПО «Цукровик Полтавщини» згідно договорів оренди №11 від 01.12.2018 року та №13 від 01.12.2017 року, в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою розвитку території та врахування інтересів територіальної громади, визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

Об’єкт проектування – реконструкція приймального відділення цукрозаводу згідно додатку № 5 ДСП № 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» відноситься до підприємств IV класі шкідливості бурякоцукрових заводів без жомосховища з розміром нормативної санітарно-захисної зони – 100 м Жомосховище на території заводу не застосовується.

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території проектування, в межах міста Глобине по вулиці Заводській пропонується здійснення реконструкції приймального відділення цукрового заводу шляхом влаштування траншей силосного типу в межах сформованої земельної ділянки без зміни її функціонального призначення.

Проектом передбачається перспективний розвиток виробничих потужностей цукрового заводу та цеху утилізації. Проект враховує будівництво двох окремих силосних траншей для силосування сировини та реконструкцію сплавної площадки для збільшення вантажопотоків автомобільного транспорту.

Розміщення будівель та споруд

Будівлі та споруди, які проектуються розміщені так, що забезпечують роботу технологічного обладнання в відповідності з технологічним процесом.

Короткий опис технологічного процесу

Проектом передбачається будівництво наземних силосних траншей закритих з однієї сторони для зберігання силосу. Також реконструкцію сплавної площадки в частині заміни принципу завантаження цукрового буряку на сучасний.

Проект передбачає розробку майданчика складування буряку за системою «флат-пад». Майданчик буде розташований та території заводу на місці діючого майданчика і на вільній території біля градирні.

В’їзд всіх завантажених машин передбачається новою дорогою зі сторони градирні, яка встановлена на вільній території. На цій території передбачається також вставити ваги і місце відбирання проб буряку.

Проектовані силосні траншеї служать для підготовки сировини перед подаванням на переробку. Траншеї силосного типу знаходяться на виробничій земельній ділянці в безпосередній близькості до виробничих потужностей (території) цукрового заводу та біоенергетичного комплексу.

Механізація та автоматизація технологічних процесів.

Робота технологічного обладнання передбачена в автоматичному режимі. Що підвищує ефективність роботи комплексу, а контроль за станом технологічного устаткування дозволяє збільшити ресурс устаткування, спростити його обслуговування і звести до мінімуму вірогідність аварійної ситуації.

Дані про кількість та склад шкідливих викидів в атмосферу та водні джерела.

Всі відходи з підприємства переробляються на біоенергетичному комплексі. Потужність даного цеху становить 1200 т/добу. Шкідливі викиди в атмосферне повітря відсутні. Шкідливих викидів в водне середовище не передбачається.

Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

При розробці розділу «Інженерне забезпечення» використані чинні нормативні документи:

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

-  ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

-  ДБН В.2.5-64:2012  «Внутрішній водопровід та каналізація»;

Цим розділом вирішуються питання водопостачання, господарсько-побутового та дощового водовідведення, каналізування, електропостачання.

Пропонується приймати категорію надійності систем водопостачання І (за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.»).

Водопостачання та каналізація.

Територія підприємства в повній мірі забезпечена мережами водопостачання та водовідведення. Реконструкція приймального відділення цукрозаводу не тягне за собою необхідність влаштування додаткових мереж водопостачання та водовідведення.

Джерелом водопостачання підприємства є існуючі мережі водопроводу та існуюча свердловина, розташована в межах ділянки підприємства.

Зовнішні мережі каналізації

Стічні води побутової каналізації відводяться самопливом в існуючу зовнішню каналізаційну мережу з подальшим очищенням на існуючих місцевих очисних спорудах в складі установки повного біологічного очищення.

Мережа дощової каналізації

Згідно вимог п.5.8 ДБН В.2.5-75:2013 та п.6.20 ДБН В.2.2-8-98 для очищення найбільш забруднених поверхневих вод проектуються очисні споруди. Дощові стоки  забираються дощоприймачами і закритою мережею дощової каналізації відводяться на очисні споруди.

Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

Територія, що відведена для проектування, має сприятливий рельєф для будівництва, прокладання вулиць та інженерних мереж.

4) Ймовірні наслідки:

а) Земельна ділянка відведена під об’єкт проектування не відноситься до земель: водного фонду, історико-культурного, природно-заповідного, рекреаційного, оздоровчого призначення, порушених, деградованих, техногенно-забруднених, малопродуктивних та тих, що потребують консервації.

Будівництво, експлуатація об’єкта проектування негативно не впливатиме на:

1.Клімат і мікроклімат – не відбудеться негативних, шкідливих впливів, а також пов’язаних з ними неспри­ятливих змін у НПС; змін мікроклімату безпосередньо зв’язаних з відсутністю активних, масштабних впливів планованої діяльності (значних виділень інертних газів, теплоти, вологи та інше); виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори; особливих кліматичних умов, сприятливих для зростання інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище.

Вплив планованої діяльності на навколишнє природне середовище виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин є незначним та не може визвати зміни кліматичних умов;

2. Геологічне середовище – не відбудеться негативних ендогенних, екзогенних процесів, явищ природного та техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, карстових, змін напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні).

Заходи по попередженню впливів на геологічне середовище в процесі функціонування об’єкта проектування:

  • прийнята суцільна система вертикального планування відповідно до існуючого рельєфу;
  • для недопущення потрапляння в ґрунтові і підземні води забруднюючих речовин передбачено виконання проїздів, тротуарів, вимощень, майданчиків з бетону;
  • передбачено перешкоджання попадання господарсько-побутових, виробничих та дощових вод в підземні горизонти шляхом їх збору і відведення запроектованими каналізаційними мережами на очисні споруди; 

3. Грунт – не відбудеться змін, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар, так як:

  • скиди в ґрунт не передбачаються;
  • на об’єкті передбачається здійснення реконструкції та технічного переоснащення, що не вплине на існуючий стан і мережі  внутрішні, зовнішні мережі побутової, дощової каналізації та очисні споруди
  • скиди від об’єкта проектування в поверхневі та підземні водні джерела не передбачаються;
  • передбачено виконання проїздів, тротуарів, вимощень, майданчиків з бетону;
  • викиди забруднюючих речовин не впливають на геохімічний склад ґрунту;
  • відходи всіх класів небезпеки тимчасово зберігаються в спеціально відведених місцях згідно нормативних документів та передаються на утилізацію, переробку, захоронення організаціям, що мають ліцензії на виконання робіт даного виду. Відходи побутові на підприємстві тимчасово зберігаються в металевих контейнерах на спеціально відведеному майданчику. По мірі заповнення контейнерів вони передаються на утилізацію організаціям, що мають ліцензії на виконання робіт даного виду.

Суть підприємства – переробка цукрового буряка та органічних відходів сільськогосподарського виробництва. Шкідливі викиди в атмосферне повітря відсутні. Шкідливих викидів в водне середовище не передбачається;

б) Ділянка відведена під об’єкт проектування не відноситься до лісогосподарських, природоохоронних, природно-заповідних зон та їх територій, земель водних об’єктів і прибережних смуг.

Розміщення об’єкта проектування на вказаній ділянці не пошкодить існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язані з плануванням і забудовою території. На земельній ділянці відведеній під об’єкт проектування флора та фауна типова для регіону. На діючих елеваторах об’єктах аналогах можна спостерігати, як тварини, птахи, комахи мирно співіснують з людиною та її техногенною діяльністю. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено. Видалення зелених насаджень на території відведеній під об’єкт проектування не передбачається.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено;

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

Містобудівна документація розробляється з урахуванням прогресивних технологій, ефективного використання  території, чіткого функціонального зонування, вантажних і пішохідних потоків, створення нормальних умов для роботи підприємства цукрового заводу.

 Альтернатива відсутня. Якщо документ державного планування не буде затверджено, це створить умови для гальмування впровадження сучасних та ефективних технологій в переробці цукрового буряку та невиконання положень генерального плану.  

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Охорона навколишнього природного середовища», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі.

Метод аналізу – для узагальнення сучасного стану та напрямків удосконалення методів оцінки впливу на довкілля господарської діяльності об’єкта.

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об'єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції .

7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

 

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Звіт про СЕО має відповідати вимогам ч.2 ст. 11 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті уповноваженого органу, громадськість має право надати зауваження та пропозиції щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації - Детального плану території ТОВ «АПО «Цукровик Полтавщини» по вулиці Заводській в м. Глобине Полтавської області.

Пропозиції та зауваження подаються до Глобинської міської ради за адресою: вул. Центральна, 285, м. Глобине, Полтавська область, 39000.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень