Глобинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

До уваги споживачів, які одержують житлову субсидію!

Дата: 23.10.2020 08:38
Кількість переглядів: 720

Фото без описуНадання житлової субсидії регулюється Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами).

Житлову субсидію домогосподарствам, які в неопалювальний період отримували субсидію (в тому числі розмір субсидії яким визначено у нульовому значенні) на опалювальний сезон 2020-2021 років буде розраховано автоматично (без додаткового звернення).

Слід нагадати, що автоматичні розрахунки субсидії проводяться щомісячно з урахуванням зміни тарифів на комунальні послуги.

Житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства.

До складу домогосподарства включаються всі особи, що зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) (для орендарів, внутрішньо переміщених осіб - особи, які фактично проживають). На таких осіб розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і їх доходи враховуються під час призначення житлової субсидії.

З новим пакетом документів на призначення житлової субсидії необхідно звертатися лише в разі якщо відбулися зміни в домогосподарстві (склад сім’ї, майновий стан тощо).

Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про виникнення обставин, зокрема щодо:

зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

зміни соціального статусу членів домогосподарства;

зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;

будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа);

будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла  та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень.

Перелік документів, які подаються для призначення субсидії :

заява про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі за формою, встановленою Мінсоцполітики;

декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики;

довідки про доходи - у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у порядку, встановленому цим Положенням. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

договір найму (оренди) житла (для орендарів житла);

копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності заборгованості).

Заява і декларація вважаються такими, що не подані, у разі, коли:

не внесені у повному обсязі відомості про членів домогосподарства та членів їх сімей (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта (для осіб, які  мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером);

не зазначені відомості про адресу домогосподарства та номери особових рахунків, а також номер мобільного телефону заявника;

відсутня згода на обробку персональних даних про членів домогосподарства та членів сім’ї осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення субсидії, даних про доходи та майно.

Умови за яких субсидія не призначається:

1) опалювана площа житлового приміщення перевищує 120 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 200 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);

2) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа).

3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-років та у яких за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України відсутні доходи або середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, та/або ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім осіб,які навчалися за денною формою навчання або отримували пенсію, стипендію, окремі види соціальної допомоги або допомогу по безробіттю);

4) будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім’ї  протягом 12 місяців перед місяцем звернення(призначенням без звернення) здійснив купівлю, оплатив послуги (набув право власності- дарування, спадщину, інше) на суму, яка перевищує 50 тис. гривень;

5) наявність простроченої понад три місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії (340 грн.)

6) громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу управління соціального захисту населення;

7) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря та осіб, що перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, під домашнім арештом.

Виключення із загальних правил:

За наявності заборгованості житлову субсидію може бути призначено на наступний період з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку  протягом двох місяців з початку такого сезону, в іншому випадку - з місяця, що настає за тим, в якому до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення надійшло документальне підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку.

За наявності заборгованості житлову субсидію може бути призначено на наступний період за рішенням комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, з урахуванням обставин, що склалися.

За рішенням комісії субсидія може призначатися у наступних випадках:

- на понаднормову площу житла (збільшену не більше ніж на 30%)  непрацюючим непрацездатним особам, які проживають самі, для дитячих будинків сімейного типу – не більше ніж на 50%;

- за фактичним місцем проживання за наявності договору оренди житла та внутрішньо переміщеним особам (без укладеного договору оренди);

- на фактично проживаючих зареєстрованих осіб (в такому випадку субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли у  члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу домогосподарства відсутні доходи, або їх розмір менше ніж мінімальна заробітна плата та/або такі особи не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування і такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії);

- призначення субсидії на розділені рахунки.

Для розрахунку житлової субсидії враховується дохід за III і IV квартали попереднього календарного року - у разі призначення субсидії з початку неопалювального сезону; за I і II квартали поточного року - у разі призначення субсидії з початку опалювального сезону; за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням субсидії, - у разі, призначення субсидії після початку опалювального (неопалювального) сезону.

Житлова субсидія призначається:

У готівковій формі - сім’ям, які одержували субсидію у попередньому опалювальному періоді у безготівковій або готівковій формі і у них відсутня заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. Виплата субсидій готівкою здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок, відкритий у банку або через АТ «Укрпошту»;

У безготівковій формі – громадянам, які звертаються за призначенням субсидії вперше, сім’ям, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, якщо сума призначеної житлової субсидії перевищує 5 тис. гривень на місяць.

З метою вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короно вірусної хвороби (COVID-19), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 №247 «Про особливості надання житлових субсидій» передбачено, що на період карантину розмір субсидій розраховується з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, холодною/гарячою водою, водовідведенням та природним газом на плиту.

Громадяни, яким призначена житлова субсидія зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитих послуг з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої їм готівкою.

З метою своєчасного та в повному обсязі надання громадянам передбачених законодавством соціальних гарантій,  отримувачам житлових субсидій необхідно в найкоротші терміни повідомляти органи соціального захисту населення про зміну виконавців житлово-комунальних послуг, зокрема постачальника природного газу для побутових потреб, це забезпечить актуальний та правильний розрахунок розміру житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень