Глобинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

Рекомендації Відділу контролю у сфері насінництва та розсадництва щодо використання ГМО

Дата: 29.10.2020 13:05
Кількість переглядів: 1524

Фото без описуРекомендації Відділу контролю у сфері насінництва та розсадництва Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби   в Полтавській області, щодо використання ГМО в насінництві та розсадництві, придбання насіння і садивного матеріалу, купівлі насіння овочевих, баштанних культур та кормових коренеплодів

Про використання ГМО в насінництві та розсадництві

На даний час, використання генетично модифікованих організмів регулюється Законом України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», який був прийнятий  31 травня 2007 року (№1103-V). Цей Закон регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками), розробниками, дослідниками, науковцями та споживачами генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої за технологіями, що передбачають їх розробку, створення, випробування, дослідження, транспортування, імпорт, експорт, розміщення на ринку, вивільнення у навколишнє середовище та використання в Україні із забезпеченням біологічної і генетичної безпеки.
Згідно положень Закону, основними принципами державної політики в галузі генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО є:
- пріоритетність збереження здоров'я людини і охорони навколишнього природного середовища у порівнянні з отриманням економічних переваг від застосування ГМО;
- забезпечення заходів щодо дотримання біологічної і генетичної безпеки при створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО в господарських цілях;
- контроль за ввезенням на митну територію України ГМО та продукції, отриманої з їх використанням, їх реєстрацією та обігом;
- загальнодоступність інформації про потенційні ризики від застосування ГМО, які передбачається використовувати у відкритій системі, та заходи щодо дотримання біологічної і генетичної безпеки;
- державна підтримка генетично-інженерних досліджень та наукових і практичних розробок у галузі біологічної і генетичної безпеки при створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО в господарських цілях.
Відповідно до цих принципів, встановлюються обмеження на використання генетично модифікованих організмів на території України. Вимоги, яким повинні відповідати ГМО для використання їх у відкритій системі, наведено у статті 13 Закону. Зокрема: 
- генетично модифіковані організми, що використовуються у відкритій системі, повинні відповідати вимогам біологічної та генетичної безпеки за умови дотримання передбаченої технології використання;
- обов'язковою умовою використання ГМО у відкритій системі є наявність методів і методик їх ідентифікації, розроблених за міжнародними стандартами та затверджених в установленому порядку в Україні.
Забороняється вивільнення в навколишнє природне середовище ГМО без оцінки впливу на довкілля та до їх державної реєстрації.
До державної реєстрації вивільнення в навколишнє природне середовище ГМО можливе тільки з метою державної апробації (випробовувань). Проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі здійснюється виключно на підставі дозволу, який видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Дозвіл видається одноразово на проведення державної апробації (випробовувань) конкретно визначеного ГМО.
Порядок видачі дозволу, проведення державної апробації та внесення відомостей до Державного реєстру ГМО визначено постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі» від 2 квітня 2009 р. № 308 та «Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин» від 23 липня 2009 р. № 808.
Згідно з постановою від 23 липня 2009 року № 808 державну реєстрацію генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин проводить Мінекономіки. Інформація, що міститься у Державному реєстрі генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі, розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономіки та регулярно публікується у засобах масової інформації.
Слід зазначити, що на даний час на веб-сайті Мінекономіки відсутня інформація про внесення сортів до Державного реєстру ГМО. Відповідно, будь-яке промислове виробництво та введення в обіг ГМО, а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО заборонено і є порушенням законодавства.
Державний нагляд (контроль) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності здійснює Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Державний нагляд (контроль) здійснюється шляхом проведення планових та позапланових (в тому числі за зверненням фізичної особи (фізичних осіб)) заходів державного нагляду (контролю). Під час заходів державного нагляду (контролю) проводиться перевірка дотримання законодавства як шляхом вивчення документації, так і шляхом відбору проб для визначення наявності генетично модифікованих організмів.
Наголошуємо, статтею 18 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» передбачено, що порушення вимог цього Закону і прийнятих на його основі нормативно-правових актів тягне за собою цивільну, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із законом. В тому числі відповідальність несуть особи, які винні у використанні незареєстрованих генетично модифікованих організмів або продукції, отриманої з їх використанням (за винятком науково-дослідних цілей).

Рекомендації щодо придбання насіння і садивного матеріалу

Відповідно до статті 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та пункту 28 «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97, кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися: 
1) сертифікатами:
насіння – сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його посівні якості;
садивний матеріал – сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його товарні якості;
2) супровідними документами, які видає споживачеві виробник насіння (ДСТУ 2240):
– «Атестат на насіння» – на  добазове (оригінальне) та базове (елітне) насіння;
– «Свідоцтво на насіння» – на сертифіковане (насіння репродукцій);
– «Свідоцтво на гібридне насіння» – на насіння першого покоління гібридів.
У разі перепродажу посередник (перекупник) виписує нові супровідні документи на якість насіння (під свою відповідальність). 
Строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, становить:
на насіння озимих та ярих зернових культур – чотири місяці;
на насіння кукурудзи, протруєної та затареної – один рік;
на насіння соняшнику, протруєного та затареного – чотири місяці;
на насіння цукрових буряків – шість місяців;
на насіння картоплі, затарене в мішки – 5 днів, те, що затарене в ящичні піддони – 15 днів, насипом – 30 днів.
Рекомендуємо при купівлі насіння або садивного матеріалу сільгоспвиробникам перевіряти наявність документів на насіння та садивний матеріал, що реалізується, щоб уникнути придбання неякісного або фальсифікованого насіння та садивного матеріалу. Потрібно звернути увагу, що крупні компанії-оригінатори, щоб вберегти свій імідж, докладають максимум зусиль у захист від підробок, використовуючи такі ступені захисту:
– тривимірне зображення-голограма (зі зразком можна ознайомитись на сайті компанії. Будь-які відхилення можуть свідчити про підробку);
– QR-код, який дозволить вам через мобільний додаток провести легку перевірку;
– індивідуальний номер (кожен мішок має свій унікальний серійний номер, який не може повторюватись);
– голограма розташована на місці, де зшивається мішок, і у разі відкриття вона саморуйнується, що унеможливлює відрізання чи переклейку голограми на інші мішки-підробки;
– термічне зшивання мішків. Така система не може бути повторно використана, що забезпечує надійну цілісність мішка під час зберігання і транспортування й унеможливлює фальсифікацію після закриття пакування.
Захиститися від підробок, на ринку насіння, можливо будучи добре проінформованим, а якщо у вас є хоча б невелика частка сумніву щодо оригінальності насіння, яке плануєте придбати, зверніть увагу на такі показники:
– виробник має бути включеним до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, який формує Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Реєстр розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства.
– кожна компанія-оригінатор має своїх дистриб’юторів (перевірте чи поцікавтесь у компанії);
– вимагайте Сертифікат, який засвідчує сортові якості насіння та Сертифікат, який засвідчує посівні якості насіння. До продажу не може пропонуватися насіння сорту, котрий не занесено у Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні;
– купуйте тільки за безготівковий розрахунок, зберігаючи всі чеки та квитанції. У такому разі ви можете мати беззаперечні докази;
– перевірте всі пакувальні мішки та насіння у них. Як правило підроблене насіння фарбується неякісною фарбою, яка осипається. На мішках можуть бути голограми, роздруковані на кольоровому принтері. Номерні знаки можуть бути однаковими, або не відповідати сорту тощо;
– занижена ціна є завжди підозрою, вона не може бути нижчою чим у офіційних дистриб’юторів. Якісне висококласне насіння не може бути дешевим, оскільки на його випробування, тестування, дослідження компанії витрачають колосальні кошти.
Крім того, перевірити, щоб інформація зазначена в супровідних документах відповідала нанесеній на етикетки пакувань. У разі сумнівів та невпевненості показників зазначених в сертифікатах, що супроводжують насіння та садивний матеріал, можна перевірити їх у «Реєстрі сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» у розділі Реєстри на сайті Інформаційно-аналітичного порталу АПК України. А також, куплене насіння та садивний матеріал можна перевірити не пізніше 10 календарних днів з дня придбання, звернувшись до аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) органу із сертифікації щодо відбору проби з метою перевірки посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу.
Повідомляємо, що відповідно статті 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» використання для сівби/посадки насіння або садивного матеріалу, що не має відповідного сертифіката, забороняється.

Рекомендації щодо купівлі насіння овочевих, баштанних культур та кормових коренеплодів

При купівлі насіння овочевих, баштанних культур та кормових коренеплодів в спеціалізованих магазинах чи на ринках покупець має право вимагати в продавця відомості про партію насіння, яку він хоче придбати.
Номер партії має бути вказано на пакуванні, а дані про посівні якості цієї партії насіння – внесено згідно ДСТУ 6006:2008 в Довідку про сортові та посівні якості, яка видається власнику насіння фірмою-продавцем і містить наступну інформацію:
- назва підприємства, адреса, де придбано насіння, культура, сорт (гібрид), рік врожаю, номер партії, схожість, чистота, вологість, походження насіння, термін дії сертифіката, на основі якого здійснювалась перевірка посівних якостей насіння.
Для насіння та садивного матеріалу власного виробництва дані про партію мають вказуватися в Сертифікаті, що засвідчує його посівні якості насіння або в Сертифікаті, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу.
Варто знати, що строк чинності документів про результати аналізу посівних якостей насіння овочевих, баштанних культур, кормових коренеплодів відкритого і закритого ґрунтів становить 12 місяців, а упакованих в герметичну тару - 24 місяці (ДСТУ 6006:2008).
Використання та реалізація насіння, яке не забезпечене супровідними документами про їх походження та якість, забороняється. Власник повинен гарантувати відповідність посівних якостей насіння та садивного матеріалу зазначеним у відповідних документах. Ці документи повинні зберігатись на місці торгівлі та пред’являтись за вимогою.
Звертайте увагу на особливості маркування пакувань насіння. На пакеті з фасованим насінням, призначеним для роздрібної торгівлі, відповідно до ДСТУ 6006:2008 зазначається:
- назва країни виробника, фірми, підприємця, товарний знак, юридична адреса пакування насіння, культура, сорт (гібрид), маса або кількість штук насіння в пакеті, номер партії, рік урожаю, схожість, документ про посівні якості насіння, коротка інформація про культуру (опис сорту (гібриду), поради щодо вирощування.
Важливо при розкриті пакування не пошкоджувати місце, на якому вказаний номер партії, а також зберігати квитанцію (фіскальний чек) на придбаний товар. За їх наявності можна пред’явити претензії до продавця у разі реалізації Вам неякісного насіння.
Пам’ятайте: якісне насіння хороших сортів та гібридів дешевими не бувають, а нас в більшості випадків підводить бажання заощадити.
Документами які регламентують вимоги до насіння овочевих та баштанних культур є: ДСТУ 6006:2008 «Насіння овочевих, баштанних культур та кормових коренеплодів. Пакування, маркування, транспортування та зберігання. Технічні умови» та ДСТУ 7160:2010 «Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови».
УВАГА! Часто на пакетах з насінням написано «Якість насіння контролюється державною насіннєвою інспекцією». Це не відповідає дійсності, оскільки державна насіннєва інспекція була ліквідована ще у 2012 році. 
Суб’єктами видачі сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, або органи з оцінки відповідності будь-якої форми власності». У відповідності до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» стаття
181 орган з оцінки відповідності має право здійснювати діяльність з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва лише за умови, що він уповноважений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. На сьогоднішній день це – ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції», ТОВ «Агросерт» та ТОВ «Агролабтест».
Законом України «Про насіння та садивний матеріал» передбачено, що особи, винні в порушенні законодавства у сфері насінництва та розсадництва, несуть відповідальність згідно законодавства.

Рекомендації носять лише інформаційний характер.

Якщо виникнуть питання і вам потрібна буде консультація, звертайтеся до Відділу контролю у сфері насінництва та розсадництва Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області за телефоном (0532) 60 - 76 - 45, електронна адреса: fito@polvet.gov.ua.
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень