Глобинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

До уваги інститутів громадянського суспільства!

Дата: 10.09.2021 10:18
Кількість переглядів: 563

Фото без описуНагадуємо, що триває прийом пропозицій до конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2022 році

Конкурсні пропозиції приймаються з 25.08.2021 до 24.09.2021 включно, за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45, каб. 530. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації, з 8:00 год. до 17:00 год., перерва з 12:00 год. до 12:45 год. щоденно, окрім вихідних та святкових днів.

Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації оголошено конкурс програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2022 році.

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються в обласному бюджеті для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства.

Конкурс проводиться відповідно до: 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами та доповненнями);

наказу директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації від 25 серпня 2021 року № 70-Од   «Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надаватиметься фінансова підтримка з обласного бюджету в 2022 році». 

Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та  зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за 6 місяців до оголошення проведення конкурсу.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі в конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію  пріоритетних завдань:

 1. Соціалізація учасників АТО/ООС, вшанування пам’яті загиблих за державну незалежність України.
 2. Інформування жителів області щодо здійснення реформ.
 3. Створення інформаційного ресурсу/контенту, спрямованого на висвітлення суспільно-вагомих регіональних подій.
 4. Територіальна оборона, допомога ЗСУ, сприяння у підтримці громадського порядку на території області, захист прав і свобод громадян. Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на розвиток патріотичного і волонтерського рухів на території області, а також заходів, що пропагують ідею єдності та цілісності країни.
 5. Організація заходів гуманітарної політики та політики національної пам’ятіщодо відзначення видатних подій, вшанування відомих діячів та історичних постатей, які зробили вагомий внесок в історію країни та області. Формування національної свідомості, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, гордості за минуле і сучасне та поваги до державної символіки.
 6. Підвищення рівня громадянської активності членів територіальних громад, забезпечення їх участі у реалізації державної політики на місцевому рівні.
 7. Підвищення рівня екологічної обізнаності та проведення заходів з охорони довкілля.
 8. Підтримка та розвиток творчих здібностей дітей та молоді.
 9. Інклюзивна освіта.
 10. Захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
 11. Популяризація культурної спадщини, народних традицій та духовності, національних культур народів, які населяють територію області, підтримка актуальних тенденцій сучасного мистецтва.
 12. Розвиток туристичної привабливості Полтавщини.
 13. Популяризація літератури та читання, гуманітарної ролі книги.
 14. Створення музеїв на громадських засадах.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

 1. Організація спрямованих на реалізацію цілей та пріоритетних завдань конкурсу конференцій, круглих столів, конгресів, симпозіумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок тощо.
 2. Розробка та виготовлення поліграфічної продукції, методичних матеріалів тощо.
 3. Вивчення громадської думки.
 4. Проведення інформаційних кампаній.
 5. Організація висвітлення у ЗМІ певного виду діяльності.

Фінансування програм (проектів, заходів) здійснюється безпосередньо Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації як головним розпорядником бюджетних коштів, через суб’єкти господарської діяльності (на підставі договорів).

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проєкту, заходу), що подається для участі в конкурсі, становить 60 тис. гривень.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості програми (проекту, заходу). Решта 15% необхідного обсягу фінансування проекту (програми, заходу) мають бути забезпечені інститутом громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі: оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Загальний фонд видатків на реалізацію конкурсних проектів визначатиметься після затвердження обласного бюджету на 2022 рік.

Для участі в конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну пропозицію, яка повинна містити:

1) заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1 до Порядку  проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. №1049 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 р. № 802)  (далі – Порядок проведення конкурсу);

2) опис програми (проекту, заходу) за формою згідно з додатком 2  до Порядку проведення конкурсу та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу з урахуванням переліку статей, визначених організатором конкурсу;

3) листи-підтвердження про підтримку у виконанні (реалізації) відповідної програми (проекту, заходу) або готовність долучитися до її (його) організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів рад, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років або з часу реєстрації, якщо інститут громадянського суспільства зареєстровано менш як за два роки до оголошення конкурсу, за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

    Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Конкурсна пропозиція подається у паперовій та електронній формі у форматі pdf (сканована копія одним файлом). Електронна версія подається організаторові конкурсу на flash-носії або надсилається на електронну адресу lilitoka@ukr.net.

Паперова версія конкурсної пропозиції має бути віддрукована машинним способом на аркушах паперу форматом А4 без обмеження кількості аркушів. Конкурсна пропозиція та додатки до неї мають бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою інституту громадянського суспільства (у разі наявності) та підписом керівника організації.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з 25.08.2021 до 24.09.2021 включно, за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45, каб. 530. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації, з 8:00 год. до 17:00 год., перерва з 12:00 год. до 12:45 год. щоденно, окрім вихідних та святкових днів.

До участі в конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства в разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці другому пункту 5  Порядку проведення конкурсу;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом подання заяви про припинення участі через електронний кабінет в електронній системі проведення конкурсу або шляхом надсилання повідомлення організатору конкурсу через електронну систему проведення конкурсу, або заяви на адресу організатора конкурсу у разі його проведення без використання електронної системи;

інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

конкурсна пропозиція не відповідає загальнодержавному або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

Крім того, конкурсна комісія прийматиме рішення стосовно можливості допущення конкурсної пропозиції до участі у конкурсі в разі, коли інститут громадянського суспільства не виконав (не реалізував) програми (проекти, заходи), для виконання (реалізації) яких надавалася фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів у попередньому бюджетному періоді, а також в разі встановлення факту порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у формі попередження протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Конкурс проводиться двома етапами.

На першому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції на відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням та загальнодержавним та/або місцевим програмам.

Конкурсна комісія приймає рішення про участь у другому етапі конкурсу конкурсних пропозицій, щодо яких більшість її членів зробила висновок про їх відповідність зазначеному критерію.

За результатами першого етапу конкурсу конкурсна комісія може рекомендувати організаторові конкурсу оголосити додатковий збір конкурсних пропозицій. При цьому строк проведення додаткового збору конкурсних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 10 календарних днів з дня прийняття такого рішення.

   На другому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій та індивідуальне оцінювання членами конкурсної комісії конкурсних пропозицій.

Організатор конкурсу розміщує рішення конкурсної комісії про час і місце проведення відкритого захисту на власному офіційному веб-сайті.

Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції шляхом проставлення балів від 0 до 5 за такими критеріями:

відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті;

реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

рівень кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід діяльності у відповідній сфері, результати моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) у попередньому році (за наявності).

За результатами підсумовування індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії та балів за результатами опитування громадян (у разі проведення конкурсу із залученням голосування громадян) складається рейтинг конкурсних пропозицій та затверджується рішенням конкурсної комісії.

Рейтинг конкурсних пропозицій впорядковується за балами від більшого до меншого та буде сформований до 01.12.2021. Переможці конкурсу визначатимуться після затвердження обласного бюджету на 2022 рік.

Організатор конкурсу протягом п’яти календарних днів після затвердження рейтингу конкурсних пропозицій розміщує його на власному офіційному веб-сайті.

Виконання (реалізація) проєктів (програм, заходів), що подаються для участі в конкурсі, має відбуватися протягом березня-листопада 2022 року.

За додатковою інформацією звертатися до заступника директора Департаменту – начальника управління  з питань внутрішньої політики Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськими об?єднаннями Полтавської облдержадміністрації Отича Олександра Анатолійовича (тел.: (0532) 56-95-39, 099-655-15-79 (Viber)), або до головного спеціаліста відділу комунікацій з громадськими об’єднаннями управління з питань внутрішньої політики Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськими об?єднаннями Полтавської облдержадміністрації Токарєвої Лілії Леонідівни (тел.: (0532) 56-57-33, 050-210-76-85 (Viber)) щодено, крім вихідних і святкових днів, з 8:00 год. до 17:00 год., перерва з 12:00 год. до 12:45 год., або за адресою електронної пошти: lilitoka@ukr.net.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень