Глобинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 07.11.2023 14:54
Кількість переглядів: 194

 

Фото без опису«Детальний план території за межами населених пунктів у межах території Глобинської міської територіальної громади для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування вітрової електричної станції ДТЕК Полтавська ВЕС з орієнтовною проектною потужністю 650 МВт»

 1. ЗАМОВНИК:

Виконавчий комітет Глобинської міської ради

Адреса: 39000, ПОЛТАВСЬКА область, ГЛОБИНСЬКИЙ район, місто ГЛОБИНЕ, вулиця ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 285

Тел. +38 (053) 652-42-78 +38 (053) 652-55-40, e-mail: globino.mr@globyne-rada.gov.ua

 1. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Містобудівна документація розробляється на підставі рішення Глобинської міської ради від 17.10.2023 р. № 1199 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території за межами населених пунктів у межах території Глобинської міської територіальної громади для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування вітрової електричної станції ДТЕК Полтавська ВЕС з орієнтовною проектною потужністю 650 МВт»

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об'єктів рекреаційного призначення в межах проектної  території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховуються Схема планування території Полтавської області, Схема проекту районного планування Кременчуцького району, проектна документація, інформація земельного кадастру.

 1. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ)

Відповідно до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки (Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України №296 від. 10.08.2018) стратегічна екологічна оцінка (СЕО) обов’язково проводиться щодо проектів документів державного планування, які відповідають одночасно двом критеріям відповідно до статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікації, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» СЕО не проводиться щодо:

 • документів державного планування, що стосуються виключно національної оборони або дій у разі надзвичайних ситуацій;
 • бюджету, бюджетних програм та фінансових планів;
 • програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, сіл, селищ на короткостроковий період.

Проект детального плану підпадає під вимоги переліку об’єктів, для яких вимагається розроблення СЕО.

Проектом детального плану передбачається розміщення вітрової електричної станції ДТЕК Полтавська ВЕС на території Глобинської міської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області (за межами населених пунктів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої даного закону. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Передбачені заходи ДДП підпадають під обов'язкове проходження процедури оцінки впливу на довкілля, зокрема заплановані заходи відносяться до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно абзацу 6 пункту 4 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»:

- вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше.

4. ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ, ЗОКРЕМА

а)         для довкілля, у тому числі для здоров’я людей:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування. Проектом детального плану передбачається розміщення вітрової електричної станції ДТЕК Полтавська ВЕС на території Глобинської міської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області (за межами населених пунктів).  Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок); атмосферне повітря; водні ресурси; біорізноманіття фауни і флори; соціальне та техногенне середовища.

Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділені в атмосферне повітря забруднюючих речовин, відсутній та не може призвести до зміни кліматичних умов.

Будівництво та експлуатація вітрової електричної станції ДТЕК Полтавська ВЕС на території Глобинської міської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області (за межами населених пунктів), визначатиме наступний вплив на навколишнє середовище:

Вплив на клімат і мікроклімат. Обсяги викиду будуть очікувано незначні, тому їх вплив на мікроклімат відсутній.

Вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище в ході будівництва об’єкту очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

 • двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на дизельному пальному;
 • розвантаження будівельних матеріалів (щебню, піску та інш.) та земляні роботи;
 • зварювальні роботи;
 • фарбувальні роботи.

Після закінчення будівельних робіт дані перелічені джерела викиду припинять існування.

Вплив на повітряне середовище в ході експлуатації об’єкту очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

 • електромагнітне випромінювання.  
 • шумове навантаження.

Джерелами шуму в період експлуатації є технологічне обладнання, розраховується СанПиН  норми шуму та не перевішує допустимих норм На об’єкті повинно використовуватися сучасне обладнання яке має відповідний сертифікат якості.  

Вплив на геологічне середовище. Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи.

Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Згідно Схеми планування території Кременчуцького району Полтавської області, територія детального плану розташована за межами населених пунктів між с. Великі Криники, с. Ковнірівщина, с. Петрівка, с. Лукашівка, с. Куп’євате, с.Весела Долина, с.Степове та с. Шевченки її площа складає орієнтовно 4 264,00 га.

При розміщенні об’єктів проектування на вказаній території будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.

Вплив на водне середовище. Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбуватиметься. Джерела забруднення поверхневих та підземних вод на проектованому об’єкті відсутні.

Вплив на рослинний і тваринний світ.

Видалення зелених насаджень на проектній ділянці не передбачається.

При розробці детального плану території передбачається:

 • максимальне збереження рельєфу;
 • максимальне збереження ґрунтів і деревних насаджень;
 • відведення поверхневих вод;
 • мінімальний обсяг земляних робіт і мінімальний дисбаланс земляних мас.

Вплив на техногенне середовище. Негативного впливу на найближчі техногенні об’єкти не очікується.

Відходи виробництва. В період будівельних робіт утворюватимуться: будівельне сміття, залишки використаних електродів, обрізки використаного кабелю, залишки лакофарбових виробів, використані пакувальні матеріали, тверді побутові відходи.

В період роботи об’єкту утворюватимуться тверді побутові відходи. На проектованій ділянці передбачається влаштування майданчиків для контейнерів з побутовими відходами. Тверді побутові відходи передаються по договору спеціалізованій організації для захоронення на полігоні побутових відходів.

Впливів на соціальне середовище.

Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення в період будівництва та експлуатації об’єктів не погіршиться. Статистика захворюваності місцевого населення не зміниться. Впливів на соціальне середовище не очікується.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б)         для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом: території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природно-заповідного фонду України, території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об'єкти комплексної охорони.

При розробці детального плану території передбачається:

 • максимальне збереження рельєфу;
 • максимальне збереження ґрунтів і деревних насаджень;
 • відведення поверхневих вод;
 • мінімальний обсяг земляних робіт і мінімальний дисбаланс земляних мас.

Передбачається максимальне збереження природних ресурсів та їх екологічно збалансоване та раціональне використання. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується.

в)         транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки немає необхідності проводити дослідження транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО;

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО ДПТ, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Для здійснення стратегічної екологічної необхідно використовуються логічні і формалізовані методи прогнозування. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракує конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу).

Для підготовки звіту СЕО передбачено використовувати наступну інформацію (за її наявності):

 • інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ПДП;
 • статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;
 • дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);
 • дані топографічних та геологічних вишукувань;
 • діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду;
 • комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря;
 • статистику захворюваності місцевих жителів;
 • іншу доступну інформацію.

7) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні еко енергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючи конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання  з  високим  коефіцієнтом  корисної  дії, тощо.

Перелік  і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.  

8) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1)         зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2)         характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3)         характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4)         екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5)         зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6)         опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7)         заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8)         обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9)         заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10)       опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11)       резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Детальний план території «Розміщення вітрової електричної станції ДТЕК Полтавська ВЕС на території Глобинської міської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області (за межами населених пунктів)» подаються до: Виконавчого комітету Глобинської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: 39000, ПОЛТАВСЬКА область, ГЛОБИНСЬКИЙ район, місто ГЛОБИНЕ, вулиця ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 285

e-mail: globino.mr@globyne-rada.gov.ua

Відповідальна особа: начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Глобинської міської ради

Пономарьов Сергій Борисович 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДДП (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень