A A A K K K
для людей із порушенням зору
Глобинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Дата: 20.02.2024 08:07
Кількість переглядів: 153

Фото без описуІнформація Відділу культури, спорту, сім’ї тПродовж

а молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено для проведення незалежної оцінки рухомого майна (коней), що знаходиться на балансі КЗ «Спорт Глобинської громади» Глобинської міської ради.

Назва об’єктів оцінки: Кінь «Гук» 2016 р.н., кінь «Августін» 2016 р.н., кінь «Петро» 2016 р.н., кінь «Малюк» 2017 р.н., що знаходиться на балансі КЗ «Спорт Глобинської громади» Глобинської міської ради.

Платник робіт з оцінки: Відділ культури, спорту, сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради.

Мета проведення оцінки: визначення незалежної оцінки рухомого майна (коней), що знаходиться на балансі КЗ «Спорт Глобинської громади» Глобинської міської ради.

Запланована дата оцінки: 12 квітня 2024 року.

Кінцевий термін подання документів: 05 березня 2024 року до 17:00.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна відділу культури, спорту, сім'ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської територіальної громади»  затвердженого рішенням Глобинської міської ради № 1217  від 26 жовтня 2023 року.  

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі  передбачено наявність:

1.Відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

2.Досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, розгляді  та підготовці висновків щодо вартості майна;

3.Переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

На конкурс подаються такі підтверджуючі документи:

 1. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 1);
 2. Копія установчого документа претендента;
 3. Копія кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна;
 4. Письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
 5. Інформація про претендента, ( документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо) (додаток 2).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт.

Розкриття конкурсної документації буде проведено 11 березня 2024 року о 13:30  за адресою: м. Глобине, вул. Центральна, 281, актова зала.

Телефони для довідок 0681446964, 0994140631.


 

Додаток

до протоколу засідання конкурсної

комісії для конкурсного відбору

суб’єктів оціночної діяльності

від 20 лютого 2024 року №1

 

 

 

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Заявник
_____________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від ___________________ № ________________________

Керівник
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові; посада)

який діє на підставі                                                                      ____________________________________________________________________________________________________

       (назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –

 

_____________________________________________________________________________________________________,

                                                  підприємців та громадських формувань  – для фізичних осібпідприємців)

зареєстрованого__________________________________________ за № ______________________________________

Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від _________________ _______________

Розрахунковий рахунок  №_____________________________________ в ____________________________________

МФО ________________________________________________________________________________________________

Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер  облікової  картки  платника  податків або серія та номер  паспорта  (для   фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання  відмовляються   від прийняття   реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків  та  повідомили  про  це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефакс

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна пошта

 

 

Продовження додатку 1

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки (виконання робіт з експертної грошової оцінки) ______________________ _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (повна назва об'єкта)

 

"___" ____________ 20__ року
 

                                                     ______________
 М.П. (за наявності)                            (підпис)

   

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток
до  інформації відділу культури,сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 20.02.2024р
.

 

 

Інформація про претендента

________________________________________________________________________________________________________

                      (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

 1. Наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від _____________________________ №_______________________________________________

 1. Наявність документів, передбачених статтею 6 Закону України «Про оцінку земель»

___________________________________ від ____________ №_________________

         (назва документа)

 1. Наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею

Дозвіл виданий _________________________________________________ від __________________ №______________________________

                            (найменування або прізвище, ім’я, по батькові претендента, що має дозвіл)

    4. Наявність оцінювачів, що мають відповідної форми допуски до державної таємниці

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Форма допуску

Дата видачі допуску

№ допуску

 

 

 

 

 

 1. Наявність оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом і будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа)  оцінювача*

Номер кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційно-го документа) оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікацій-

не свідоцтво (кваліфікацій-ний документ) оцінювача**

Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років

Особистий підпис***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

 ** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі

 1. Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання. 1.3.Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.   

ІІ.  Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності        2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності). 2.2.  Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

 1. Наявність оцінювачів, яких додатково буде залучено до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа)  оцінювача*

Номер кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційно-го документа) оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікацій-

не свідоцтво (кваліфікацій-ний документ) оцінювача**

Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років

Особистий підпис***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     * Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі

1.1. Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.                  1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.   

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності).             2.2. Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

 1. Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що перебувають у трудових відносинах з претендентом і будуть залучені до підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років

Особистий підпис*

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

* Розглядається як письмова згода.

 1. Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що додатково залучаються претендентом до експертної грошової оцінки рухомого майна і до підписання  звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років

Особистий підпис*

 

 

 

 

 

 

 

 

* Розглядається як письмова згода.

 

 1. Наявність інших фахівців, що залучаються претендентом до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва документа

Ким виданий документ

Дата видачі і номер  документа

 

 

 

 

 

 

10. Інша інформація, що зазначається претендентом, згідно з абзацами другим, третім пункту 4 розділу ІІІ Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності           

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(відомості про рік заснування; перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація щодо  досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу)

 

 

 

 

 

 

«____» ___________________________20____ року

                                                                                                                                                                                        

                                __________________________

М.П. (за наявності)                              (підпис)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень